Caryl Parry Jones

Special guest

Mae Caryl Parry Jones yn gantores boblogaidd yng Nghymru. Mae hi hefyd yn gyfansoddwraig, actores, cyflwynwraig teledu a hyfforddwraig llais.

Caryl Parry Jones has been a guest on 1 episode.